De ce să ne alegi pe noi

Analize de piață - Finanțare

Start-Up Nation - IMM INVEST - Servicii Comerț - IT

Diagnostic de afaceri - Strategii

Analiza situației firmei - Soluții - Organizare - Proceduri

Marketing - Vânzări - Cursuri

Promovare - Creștere cifră de afaceri - Brand - Profit

Rata de succes peste 90 la sută!

Cum?! Simplu... Facem cu plăcere deci facem bine!

Află mai mult...

SERVICIILE NOASTRE

MIBAS ofera consultanță de afaceri de la A la Z - de la idee până la punerea în practică, organizarea și dezvoltarea firmei și obținerea de profit

Obținere de finanțare

Pentru prima afacere sau pentru dezvoltarea unei afaceri cu vechime

Dezvoltarea afacerii

Organizarea firmei, proceduri, soluții de afaceri

Training

Cursuri de vânzări, Coaching, Dezvoltarea abilităților antreprenoriale

Ce spun clienții noștri

reali, umani, corecți, profesioniști

Profesioniști

"Colaborăm de peste 5 ani și fiecare proiect a fost un succes. E de ajuns să le spui ce idee ai și ei o fac să devină realitate!"

client
Mihai Ioniță

Manager firma IT, București

Parteneri pe care te poți baza

"Super colaborare, am obținut finanțare pentru mai multe proiecte și vom continua cu ei. Extrem de prietenoși dar profesioniști. Nota 10, mulțumim!"

client
Lucian

Antreprenor, Spălătorii

Știri

Aici veți gasi săptămânal noutăți de interes din domeniul afacerilor. Dacă vreți să nu ratați nimic vă invităm să vă inscrieți la Newsletter-ul nostru și veți afla primii!

Granturi în valoare de un miliard de euro pentru IMM

Guvernul României a adoptat la data de 31 iulie 2020 Ordonanța de urgență pentru deschiderea a 3 scheme de finanțare: microgranturi, granturi pentru capital de lucru și granturi pentru investiții.

Microgranturile, cu o valoare de 2.000 euro, se acordă o singură dată, sub formă de sumă forfetară și sunt destinate:

a) întreprinderilor mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31.12.2019;

b) PFA, ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în Anexa nr 1 la Ordonanta;

c) PFA/CMI dacă au fost implicte în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19 care nu au beneficiat de stimulentul medicat acordat în baza OUG 43/2020.

Granturile destinate capitalului de lucru vor avea valoare cuprinsă între 2.000 și 150.000 euro

Valoarea se stabilește în tranșe, în funcție de cifra de afaceri aferentă anului 2019 şi reprezintă 15% din aceasta, nu mai puțin de 2.000 euro și nu mai mult de 150.000 euro.

Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro.

Granturile pentru investiții nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor stabilită în procent de minim 15% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate și 30% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunea București-Ilfov.

Granturile se acordăIMM-urilor care implementează investiții necesare pentru:

  • extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestării de servicii;
  • realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii;
  • reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii.

IMM-urile își pot cumpăra echipamente în leasing cu garanții de stat

Un nou program guvernamental oferă garanții de stat IMM-urilor și întreprinderile afiliate garanții de stat prin Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM) pentru finanțările de tip leasing financiar în vederea cumpărării de echipamente noi sau second-hand, potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor.

Garantiile vor fi acordate de catre FNGCIMM si vor fi garantate de catre stat, prin Ministerul Finantelor Publice, in procent de maximum 80% din valoarea finantarii pentru achizitia de echipamente IT si tehnologia informatiei si in procent de maximum 60% din valoarea finantarii pentru achizitia de utilaje si echipamente tehnologice, vehicule pentru transport marfuri si persoane utilizate in scop comercial in cadrul unei operatiuni de leasing financiar.

Valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar in cadrul acestei facilitati va fi de 5.000.000 lei, iar perioada si modalitatea de rambursare a finantarilor vor fi stabilite de instituțiile de leasing.

POR Axa 2 – 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

Beneficiari:

IMM-urile din mediul urban, precum si intreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural cu un istoric de functionare de minim 1 an.

Se vor finanta CU 2 PANA LA 6 MILIOANE EURO:

  • Constructia/ modernizarea si extinderea spatiului de productie / servicii IMM, inclusiv dotarea cu active corporale şi necorporale;
  • Activitatile necesare pentru parcurgerea si implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice;
  • Promovarea produselor şi serviciilor, realizarea de site-uri pentru prezentarea activitaţii şi a produselor sau serviciilor promovate, inclusiv instrumente de vanzare on-line;
  • Activitaţi specifice procesului de internaţionalizare (participarea la targuri şi expoziţii internaţionale, investiţii in adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc)
  • Activitatile de achiziţionare de instalaţii si echipamente specifice in scopul obţinerii unei economii de energie sau sisteme care utilizeaza surse regenerabile alternative de energie;
  • Activitatile de implementare si certificare a sistemelor de management a calitatii ISO;
  • Activitaţi de inovare de produs sau proces.

Zona de acţiune:

Mediul urban şi rural. Regiunile de dezvoltare Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru. NU BUCURESTI – ILFOV!

Contactati-ne din timp pentru evaluare gratuita, grila de punctaj si codurile CAEN eligibile!

Hai ca se poate! 🙂