Măsura 4.1.1.

PRINCIPALELE CONDITII PENTRU ACCESAREA MASURII:

Solicitantul trebuie să facă dovada îndeplinirii următoarelor cerinte:

· Nu se află în stare de faliment sau lichidare

· Afacerile sale nu sunt administrate de către un judecător sindic sau activitățile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

· Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat în ultimii 3 ani;

· Societatea nu se afla in dificultate pe anul 2019

Valoarea maxima a Ajutorului de Stat este de 1 milion de euro.

Cheltuieli eligibile:

· Construire, Extindere, Achizitie, Renovare spatii de productie, maxim 50% din valoarea proiectului

· Echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, echipamente IT

· Mijloace de transport electrice sau hibride

· Sisteme de protectie a valorilor umane si materiale

· Instalatii, echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie

· Achizitionare brevete, licente,marci, programe informatice, software-uri, maxim 20% din valoarea proiectului

În cazul în care proiectul cuprinde lucrări de investiții privind imobile, solicitantul trebuie să demonstreze dreptul de proprietate, concesiune sau chirie cu privire la imobilul (clădirea) unde se face investiția. Valabilitatea contractului de Concesiune trebuie să acopere o perioadă de minimum 8 ani de la data depunerii cererii de finanțare;

Calcularea punctajului se face automat de catre aplicatie. Punctajul  trebuie sa fie de minim 70 de puncte.

Conditii referitoare la ofertele de pret:

· Sunt necesare pentru intocmirea planului de afaceri, respectiv pentru incarcarea acestora in aplicatia electronica.

· Obligatoriu cate 2 oferte de pret pentru fiecare element de cost bugetat.

Perioada de monitorizare: 3 ani.

Numarul de angajati din anul 3 de sustenabilitate trebuie sa fie cel putin egal cu numarul de angajati din anul 2019.


Contactati-ne pentru mai multe detalii si evaluarea gratuita a sanselor pe care le aveti pentru obtinerea finantarii.